हरीण समानार्थी शब्द मराठी | harin samanarthi shabd in Marathi

 

हरीण समानार्थी शब्द मराठी | harin samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of harin (हरीण). हरीण समानार्थी शब्द मराठी. हरीण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of harin in Marathi.

हरीण शब्दाचा समानार्थी शब्द

हरीण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण हरीण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. हरीण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना हरीण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

हरीण या शब्दासाठी मृग, कुरंग, सारंग हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of harin in Marathi are mrug, kurang, sarang

शब्द समानार्थी
हरीण मृग, कुरंग, सारंग
harin mrug, kurang, sarang

मी आशा करतो की तुम्हाला हरीण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला हरीण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in harin samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment