हत्ती समानार्थी शब्द मराठी | hatti samanarthi shabd in Marathi

हत्ती समानार्थी शब्द मराठी | hatti samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of hatti (हत्ती). हत्ती समानार्थी शब्द मराठी. हत्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of hatti in Marathi.

हत्ती शब्दाचा समानार्थी शब्द

हत्ती या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण हत्ती या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. हत्ती या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना हत्ती चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

हत्ती या शब्दासाठी गज, कुंजर, वारण, नाग हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of hatti in Marathi are gaj, kunjan, varan,nag

शब्द समानार्थी
हत्ती गज, कुंजर, वारण, नाग
hatti gaj, kunjan, varan,nag

मी आशा करतो की तुम्हाला हत्ती या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला हत्ती या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in hatti samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment