होडी समानार्थी शब्द मराठी | hodi samanarthi shabd in Marathi

होडी समानार्थी शब्द मराठी | hodi samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of hodi (होडी). होडी समानार्थी शब्द मराठी. होडी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of hodi in Marathi.

होडी शब्दाचा समानार्थी शब्द

होडी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण होडी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. होडी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना होडी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

होडी या शब्दासाठी नाव, नौका, तर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of hodi in Marathi are nav, nauka, tar

शब्द समानार्थी
होडी नाव, नौका, तर
hodi nav, nauka, tar

मी आशा करतो की तुम्हाला होडी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला होडी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in hodi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment