इंद्र समानार्थी शब्द मराठी | indra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of indra (इंद्र). इंद्र समानार्थी शब्द मराठी. इंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of indra in Marathi.

इंद्र शब्दाचा समानार्थी शब्द

इंद्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण इंद्र या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. इंद्र या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना इंद्र चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

इंद्र या शब्दासाठी सुरेंद्र, देवेंद्र हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of indra in Marathi are surendra, devendra

शब्द समानार्थी
इंद्र सुरेंद्र, देवेंद्र
Indra surendra, devendra

मी आशा करतो की तुम्हाला इंद्र या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला इंद्र या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in indra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment