इशारा समानार्थी शब्द मराठी | ishara samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ishara (इशारा). इशारा समानार्थी शब्द मराठी. इशारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ishara in Marathi.

इशारा शब्दाचा समानार्थी शब्द

इशारा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण इशारा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. इशारा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना इशारा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

इशारा या शब्दासाठी सूचना, खून हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of ishara in Marathi are suchana, khun

शब्द समानार्थी
इशारा सूचना, खून
Ishara suchana, khun

मी आशा करतो की तुम्हाला इशारा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला इशारा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ishara samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment