जयघोष समानार्थी शब्द मराठी | jayghosh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of jayghosh (जयघोष). जयघोष समानार्थी शब्द मराठी. जयघोष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of jayghosh in Marathi.

जयघोष शब्दाचा समानार्थी शब्द

जयघोष या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण जयघोष या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. जयघोष या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना जयघोष चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

जयघोष या शब्दासाठी जयजयकार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of jayghosh in Marathi are jayjaykara

शब्द समानार्थी
जयघोष जयजयकार
jayghosh jayjaykara

मी आशा करतो की तुम्हाला जयघोष या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला जयघोष या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in jayghosh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment