जीर्ण समानार्थी शब्द मराठी | jirn samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of jirn (जीर्ण). जीर्ण समानार्थी शब्द मराठी. जीर्ण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of jirn in Marathi.

जीर्ण शब्दाचा समानार्थी शब्द

जीर्ण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण जीर्ण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. जीर्ण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना जीर्ण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

जीर्ण या शब्दासाठी जुने हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of jirn in Marathi are june

शब्द समानार्थी
जीर्ण जुने
jirn june

मी आशा करतो की तुम्हाला जीर्ण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला जीर्ण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in jirn samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment