जिव्हाळा समानार्थी शब्द मराठी | jivhala samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of jivhala (जिव्हाळा). जिव्हाळा समानार्थी शब्द मराठी. जिव्हाळा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of jivhala in Marathi.

जिव्हाळा शब्दाचा समानार्थी शब्द

जिव्हाळा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण जिव्हाळा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. जिव्हाळा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना जिव्हाळा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

जिव्हाळा या शब्दासाठी माया, प्रेम, ममता हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of jivhala in Marathi are maaya, prem, mamata

शब्द समानार्थी
जिव्हाळा माया, प्रेम, ममता
jivhala maaya, prem, mamata

मी आशा करतो की तुम्हाला जिव्हाळा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला जिव्हाळा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in jivhala samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment