ज्येष्ठ समानार्थी शब्द मराठी | jyeshth samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of jyeshth (ज्येष्ठ). ज्येष्ठ समानार्थी शब्द मराठी. ज्येष्ठ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of jyeshth in Marathi.

ज्येष्ठ शब्दाचा समानार्थी शब्द

ज्येष्ठ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ज्येष्ठ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ज्येष्ठ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ज्येष्ठ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ज्येष्ठ या शब्दासाठी मोठा, वरिष्ठ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of jyeshth in Marathi are motha, varisht

शब्द समानार्थी
ज्येष्ठ मोठा, वरिष्ठ
jyeshth motha, varisht

मी आशा करतो की तुम्हाला ज्येष्ठ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ज्येष्ठ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in jeshat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment