कान समानार्थी शब्द मराठी | kan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kan (कान). कान समानार्थी शब्द मराठी. कान या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kan in Marathi.

कान शब्दाचा समानार्थी शब्द

कान या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण कान या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. कान या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना कान चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

कान या शब्दासाठी कर्ण, श्रवण, श्रोत्र हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kan in Marathi are karn, shravan, shrotra

शब्द समानार्थी
कान कर्ण, श्रवण, श्रोत्र
kan karn, shravan, shrotra

मी आशा करतो की तुम्हाला कान या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला कान या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment