कनक समानार्थी शब्द मराठी | kanak samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kanak (कनक). कनक समानार्थी शब्द मराठी. कनक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kanak in Marathi.

कनक शब्दाचा समानार्थी शब्द

कनक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण कनक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. कनक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना कनक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

कनक या शब्दासाठी सोने, कांचन, हेम हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kanak in Marathi are sone, kanchan, hem

शब्द समानार्थी
कनक सोने, कांचन, हेम
kanak sone, kanchan, hem

मी आशा करतो की तुम्हाला कनक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला कनक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kanak samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment