करमणूक समानार्थी शब्द मराठी | karamanuk samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of karamanuk (करमणूक). करमणूक समानार्थी शब्द मराठी. करमणूक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of karamanuk in Marathi.

करमणूक शब्दाचा समानार्थी शब्द

करमणूक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण करमणूक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. करमणूक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना करमणूक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

करमणूक या शब्दासाठी मनोरंजन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of karamanuk in Marathi are manoranjan

शब्द समानार्थी
करमणूक मनोरंजन
karamanuk manoranjan

मी आशा करतो की तुम्हाला करमणूक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला करमणूक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in karamanuk samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment