कष्ट समानार्थी शब्द मराठी | kasht samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kasht (कष्ट). कष्ट समानार्थी शब्द मराठी. कष्ट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kasht in Marathi.

कष्ट शब्दाचा समानार्थी शब्द

कष्ट या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण कष्ट या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. कष्ट या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना कष्ट चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

कष्ट या शब्दासाठी मेहनत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kasht in Marathi are mehnat

शब्द समानार्थी
कष्ट मेहनत
kasht mehnat

मी आशा करतो की तुम्हाला कष्ट या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला कष्ट या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kasht samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment