काठ समानार्थी शब्द मराठी | kath samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kath (काठ). काठ समानार्थी शब्द मराठी. काठ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kath in Marathi.

काठ शब्दाचा समानार्थी शब्द

काठ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण काठ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. काठ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना काठ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

काठ या शब्दासाठी तिर, किनारा, तट हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kath in Marathi are tir, kinara, tath

शब्द समानार्थी
काठ तिर, किनारा, तट
kath tir, kinara, tath

मी आशा करतो की तुम्हाला काठ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला काठ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kath samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment