कठोर समानार्थी शब्द मराठी | kathor samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kathor (कठोर). कठोर समानार्थी शब्द मराठी. कठोर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kathor in Marathi.

कठोर शब्दाचा समानार्थी शब्द

कठोर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण कठोर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. कठोर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना कठोर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

कठोर या शब्दासाठी निर्दय हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kathor in Marathi are nirday

शब्द समानार्थी
कठोर निर्दय
kathor nirday

मी आशा करतो की तुम्हाला कठोर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला कठोर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kathor samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment