किल्ला समानार्थी शब्द मराठी | killa samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of killa (किल्ला). किल्ला समानार्थी शब्द मराठी. किल्ला या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of killa in Marathi.

किल्ला शब्दाचा समानार्थी शब्द

किल्ला या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण किल्ला या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. किल्ला या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना किल्ला चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

किल्ला या शब्दासाठी गड, तट, दुर्ग हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of killa in Marathi are gad, tath, durg

शब्द समानार्थी
किल्ला गड, तट, दुर्ग
killa gad, tath, durg

मी आशा करतो की तुम्हाला किल्ला या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला किल्ला या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in killa samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment