किमया समानार्थी शब्द मराठी | kimaya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kimaya (किमया). किमया समानार्थी शब्द मराठी. किमया या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kimaya in Marathi.

किमया शब्दाचा समानार्थी शब्द

किमया या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण किमया या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. किमया या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना किमया चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

किमया या शब्दासाठी जादू, चमत्कार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kimaya in Marathi are jadu, chamatkar

शब्द समानार्थी
किमया जादू, चमत्कार
kimaya jadu, chamatkar

मी आशा करतो की तुम्हाला किमया या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला किमया या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kimaya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment