कृश समानार्थी शब्द मराठी | krush samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of krush (कृश). कृश समानार्थी शब्द मराठी. कृश या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of krush in Marathi.

कृश शब्दाचा समानार्थी शब्द

कृश या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण कृश या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. कृश या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना कृश चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

कृश या शब्दासाठी हडकूळा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of krush in Marathi are hadkula

शब्द समानार्थी
कृश हडकूळा
krush hadkula

मी आशा करतो की तुम्हाला कृश या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला कृश या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in krush samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment