कुटी समानार्थी शब्द मराठी | kuthi samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kuthi (कुटी). कुटी समानार्थी शब्द मराठी. कुटी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kuthi in Marathi.

कुटी शब्दाचा समानार्थी शब्द

कुटी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण कुटी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. कुटी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना कुटी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

कुटी या शब्दासाठी झोपडी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kuthi in Marathi are zopdi

शब्द समानार्थी
कुटी झोपडी
kuthi zopdi

मी आशा करतो की तुम्हाला कुटी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला कुटी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kuthi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment