महिमा समानार्थी शब्द मराठी | mahim samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mahim (महिमा). महिमा समानार्थी शब्द मराठी. महिमा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mahim in Marathi.

महिमा शब्दाचा समानार्थी शब्द

महिमा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण महिमा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. महिमा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना महिमा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

महिमा या शब्दासाठी थोरवी, मोठेपणा, महात्म्य हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mahim in Marathi are thorvi, mothepana, mahatma

शब्द समानार्थी
महिमा थोरवी, मोठेपणा, महात्म्य
mahim thorvi, mothepana, mahatma

मी आशा करतो की तुम्हाला महिमा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला महिमा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mahim samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment