मकरंद समानार्थी शब्द मराठी | makrand samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of makrand (मकरंद). मकरंद समानार्थी शब्द मराठी. मकरंद या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of makrand in Marathi.

मकरंद शब्दाचा समानार्थी शब्द

मकरंद या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मकरंद या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मकरंद या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मकरंद चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मकरंद या शब्दासाठी मध हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of makrand in Marathi are madh

शब्द समानार्थी
मकरंद मध
makrand madh

मी आशा करतो की तुम्हाला मकरंद या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मकरंद या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in makrand samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment