मलूल समानार्थी शब्द मराठी | malul samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of malul (मलूल). मलूल समानार्थी शब्द मराठी. मलूल या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of malul in Marathi.

मलूल शब्दाचा समानार्थी शब्द

मलूल या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मलूल या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मलूल या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मलूल चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मलूल या शब्दासाठी निस्तेज हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of malul in Marathi are nistej

शब्द समानार्थी
मलूल निस्तेज
malul nistej

मी आशा करतो की तुम्हाला मलूल या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मलूल या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in malul samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment