मंदिर समानार्थी शब्द मराठी | mandir samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mandir (मंदिर). मंदिर समानार्थी शब्द मराठी. मंदिर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mandir in Marathi.

मंदिर शब्दाचा समानार्थी शब्द

मंदिर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मंदिर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मंदिर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मंदिर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मंदिर या शब्दासाठी देऊळ, देवालय हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mandir in Marathi are deul, devalay

शब्द समानार्थी
मंदिर देऊळ, देवालय
mandir deul, devalay

मी आशा करतो की तुम्हाला मंदिर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मंदिर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mandir samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment