मनसुबा समानार्थी शब्द मराठी | mansuba samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mansuba (मनसुबा). मनसुबा समानार्थी शब्द मराठी. मनसुबा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mansuba in Marathi.

मनसुबा शब्दाचा समानार्थी शब्द

मनसुबा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मनसुबा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मनसुबा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मनसुबा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मनसुबा या शब्दासाठी बेत, विचार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mansuba in Marathi are bet, vichar

शब्द समानार्थी
मनसुबा बेत, विचार
mansuba bet, vichar

मी आशा करतो की तुम्हाला मनसुबा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मनसुबा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mansuba samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment