मार्ग समानार्थी शब्द मराठी | marg samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of marg (मार्ग). मार्ग समानार्थी शब्द मराठी. मार्ग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of marg in Marathi.

मार्ग शब्दाचा समानार्थी शब्द

मार्ग या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मार्ग या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मार्ग या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मार्ग चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मार्ग या शब्दासाठी रस्ता, वाट, पथ, सडक हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of marg in Marathi are rasta, vaat, path

शब्द समानार्थी
मार्ग रस्ता, वाट, पथ, सडक
marg rasta, vaat, path

मी आशा करतो की तुम्हाला मार्ग या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मार्ग या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in marg samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment