मत्सर समानार्थी शब्द मराठी | matsar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of matsar (मत्सर). मत्सर समानार्थी शब्द मराठी. मत्सर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of matsar in Marathi.

मत्सर शब्दाचा समानार्थी शब्द

मत्सर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मत्सर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मत्सर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मत्सर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मत्सर या शब्दासाठी द्वेष, असूया हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of matsar in Marathi are devsh, asuya

शब्द समानार्थी
मत्सर द्वेष, असूया
matsar devsh, asuya

मी आशा करतो की तुम्हाला मत्सर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मत्सर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in matsar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment