मयूर समानार्थी शब्द मराठी | mayur samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mayur (मयूर). मयूर समानार्थी शब्द मराठी. मयूर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mayur in Marathi.

मयूर शब्दाचा समानार्थी शब्द

मयूर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मयूर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मयूर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मयूर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मयूर या शब्दासाठी मोर हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of mayur in Marathi are mor

शब्द समानार्थी
मयूर मोर
mayur mor

मी आशा करतो की तुम्हाला मयूर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मयूर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mayur samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment