नगर समानार्थी शब्द मराठी | nagar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of nagar (नगर). नगर समानार्थी शब्द मराठी. नगर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of nagar in Marathi.

नगर शब्दाचा समानार्थी शब्द

नगर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नगर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नगर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नगर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नगर या शब्दासाठी शहर, पूर, पुरी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of nagar in Marathi are shahar, pur, puri

शब्द समानार्थी
नगर शहर, पूर, पुरी
nagar shahar, pur, puri

मी आशा करतो की तुम्हाला नगर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नगर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in nagar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment