नजराणा समानार्थी शब्द मराठी | najrana samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of najrana (नजराणा). नजराणा समानार्थी शब्द मराठी. नजराणा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of najrana in Marathi.

नजराणा शब्दाचा समानार्थी शब्द

नजराणा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नजराणा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नजराणा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नजराणा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नजराणा या शब्दासाठी भेट, उपहार हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of najrana in Marathi are bhet, uphar

शब्द समानार्थी
नजराणा भेट, उपहार
najrana bhet, uphar

मी आशा करतो की तुम्हाला नजराणा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नजराणा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in najrana samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment