नाथ समानार्थी शब्द मराठी | nath samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of nath (नाथ). नाथ समानार्थी शब्द मराठी. नाथ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of nath in Marathi.

नाथ शब्दाचा समानार्थी शब्द

नाथ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नाथ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नाथ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नाथ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नाथ या शब्दासाठी धनी, स्वामी हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of nath in Marathi are dhani, swami

शब्द समानार्थी
नाथ धनी, स्वामी
nath dhani, swami

मी आशा करतो की तुम्हाला नाथ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नाथ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in nath samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment