नवनीत समानार्थी शब्द मराठी | navneet samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of navneet (नवनीत). नवनीत समानार्थी शब्द मराठी. नवनीत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of navneet in Marathi.

नवनीत शब्दाचा समानार्थी शब्द

नवनीत या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नवनीत या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नवनीत या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नवनीत चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नवनीत या शब्दासाठी लोणी हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of navneet in Marathi are loni

शब्द समानार्थी
नवनीत लोणी
navneet loni

मी आशा करतो की तुम्हाला नवनीत या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नवनीत या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in navnit samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment