नेता समानार्थी शब्द मराठी | neta samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of neta (नेता). नेता समानार्थी शब्द मराठी. नेता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of neta in Marathi.

नेता शब्दाचा समानार्थी शब्द

नेता या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नेता या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नेता या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नेता चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नेता या शब्दासाठी नायक, पुढारी हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of neta in Marathi are nayak, pudhari

शब्द समानार्थी
नेता नायक, पुढारी
neta nayak, pudhari

मी आशा करतो की तुम्हाला नेता या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नेता या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in neta samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment