निर्जन समानार्थी शब्द मराठी | nirjan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of nirjan (निर्जन). निर्जन समानार्थी शब्द मराठी. निर्जन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of nirjan in Marathi.

निर्जन शब्दाचा समानार्थी शब्द

निर्जन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण निर्जन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. निर्जन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना निर्जन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

निर्जन या शब्दासाठी ओसाड हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of nirjan in Marathi are osaad

शब्द समानार्थी
निर्जन ओसाड
nirjan osaad

मी आशा करतो की तुम्हाला निर्जन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला निर्जन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in nirjan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment