निर्मळ समानार्थी शब्द मराठी | nirmal samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of nirmal (निर्मळ). निर्मळ समानार्थी शब्द मराठी. निर्मळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of nirmal in Marathi.

निर्मळ शब्दाचा समानार्थी शब्द

निर्मळ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण निर्मळ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. निर्मळ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना निर्मळ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

निर्मळ या शब्दासाठी स्वच्छ हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of nirmal in Marathi are swachh

शब्द समानार्थी
निर्मळ स्वच्छ
nirmal swachh

मी आशा करतो की तुम्हाला निर्मळ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला निर्मळ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in nirmal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment