निरझर समानार्थी शब्द मराठी | nirzar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of nirzar (निरझर). निरझर समानार्थी शब्द मराठी. निरझर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of nirzar in Marathi.

निरझर शब्दाचा समानार्थी शब्द

निरझर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण निरझर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. निरझर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना निरझर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

निरझर या शब्दासाठी झरा हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of nirzar in Marathi are zara

शब्द समानार्थी
निरझर झरा
nirzar zara

मी आशा करतो की तुम्हाला निरझर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला निरझर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in nirzar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment