नृप समानार्थी शब्द मराठी | nrup samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of nrup (नृप). नृप समानार्थी शब्द मराठी. नृप या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of nrup in Marathi.

नृप शब्दाचा समानार्थी शब्द

नृप या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण नृप या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. नृप या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना नृप चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

नृप या शब्दासाठी राजा, भूप, भूपती, भूपाळ, नरेश, महिपती हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of nrup in Marathi are raja, bhup, bhupati, bhupal, naresh, mahipati

शब्द समानार्थी
नृप राजा, भूप, भूपती, भूपाळ, नरेश, महिपती
nrup raja, bhup, bhupati, bhupal, naresh, mahipati

मी आशा करतो की तुम्हाला नृप या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला नृप या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in nrup samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment