पंडित समानार्थी शब्द मराठी | pandit samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pandit (पंडित). पंडित समानार्थी शब्द मराठी. पंडित या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pandit in Marathi.

पंडित शब्दाचा समानार्थी शब्द

पंडित या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पंडित या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पंडित या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पंडित चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पंडित या शब्दासाठी शास्त्री, विदवान, बुद्धिमान हे समानार्थी शब्द आहेत.

 Samanarthi shabd of pandit in Marathi are shastri, vidvan, budhiman

शब्द समानार्थी
पंडित शास्त्री, विदवान, बुद्धिमान
pandit shastri, vidvan, budhiman

मी आशा करतो की तुम्हाला पंडित या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पंडित या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pandit samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment