पाणी समानार्थी शब्द मराठी | pani samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pani (पाणी). पाणी समानार्थी शब्द मराठी. पाणी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pani in Marathi.

पाणी शब्दाचा समानार्थी शब्द

पाणी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पाणी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पाणी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पाणी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पाणी या शब्दासाठी जल, पय, उदक, वारी, निर, सलील, जीवन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of pani in Marathi are jal, pay, uday, vaari, nir, salil, jivan

शब्द समानार्थी
पाणी जल, पय, उदक, वारी, निर, सलील, जीवन
pani jal, pay, uday, vaari, nir, salil, jivan

मी आशा करतो की तुम्हाला पाणी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पाणी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pani samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment