पंक समानार्थी शब्द मराठी | pank samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pank (पंक). पंक समानार्थी शब्द मराठी. पंक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pank in Marathi.

पंक शब्दाचा समानार्थी शब्द

पंक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पंक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पंक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पंक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पंक या शब्दासाठी चिखल हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of pank in Marathi are chikhal

शब्द समानार्थी
पंक चिखल
pank chikhal

मी आशा करतो की तुम्हाला पंक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पंक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pank samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment