पंक्ती समानार्थी शब्द मराठी | pankti samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pankti (पंक्ती). पंक्ती समानार्थी शब्द मराठी. पंक्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pankti in Marathi.

पंक्ती शब्दाचा समानार्थी शब्द

पंक्ती या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पंक्ती या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पंक्ती या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पंक्ती चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पंक्ती या शब्दासाठी रांग, ओळ, पंगत हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of pankti in Marathi are rang, ool, pangat

शब्द समानार्थी
पंक्ती रांग, ओळ, पंगत
pankti rang, ool, pangat

मी आशा करतो की तुम्हाला पंक्ती या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पंक्ती या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pankti samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment