परिमल समानार्थी शब्द मराठी | parimal samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of parimal (परिमल). परिमल समानार्थी शब्द मराठी. परिमल या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of parimal in Marathi.

परिमल शब्दाचा समानार्थी शब्द

परिमल या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण परिमल या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. परिमल या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना परिमल चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

परिमल या शब्दासाठी सुवास, सुगंध हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of parimal in Marathi are suvaas, sugandh

शब्द समानार्थी
परिमल सुवास, सुगंध
parimal suvaas, sugandh

मी आशा करतो की तुम्हाला परिमल या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला परिमल या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in parimal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment