पशु समानार्थी शब्द मराठी | pashu samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pashu (पशु). पशु समानार्थी शब्द मराठी. पशु या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pashu in Marathi.

पशु शब्दाचा समानार्थी शब्द

पशु या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पशु या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पशु या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पशु चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पशु या शब्दासाठी प्राणी, जनावर, श्वापद हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of pashu in Marathi are prani, janavar, shravapad

शब्द समानार्थी
पशु प्राणी, जनावर, श्वापद
pashu prani, janavar, shravapad

मी आशा करतो की तुम्हाला पशु या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पशु या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pashu samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment