पती समानार्थी शब्द मराठी | pati samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pati (पती). पती समानार्थी शब्द मराठी. पती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pati in Marathi.

पती शब्दाचा समानार्थी शब्द

पती या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण पती या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. पती या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना पती चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

पती या शब्दासाठी नवरा, भ्रतार हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of pati in Marathi are navra, bhrataar

शब्द समानार्थी
पती नवरा, भ्रतार
pati navra, bhrataar

मी आशा करतो की तुम्हाला पती या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला पती या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pati samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment