प्राचीन समानार्थी शब्द मराठी | prachin samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of prachin (प्राचीन). प्राचीन समानार्थी शब्द मराठी. प्राचीन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of prachin in Marathi.

प्राचीन शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्राचीन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्राचीन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्राचीन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्राचीन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्राचीन या शब्दासाठी पूर्वीचा, पुरातन, जुनाट हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of prachin in Marathi are purvicha, puratan, junat

शब्द समानार्थी
प्राचीन पूर्वीचा, पुरातन, जुनाट
prachin purvicha, puratan, junat

मी आशा करतो की तुम्हाला प्राचीन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्राचीन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in prachin samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)