प्रजा समानार्थी शब्द मराठी | praja samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of praja (प्रजा). प्रजा समानार्थी शब्द मराठी. प्रजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of praja in Marathi.

प्रजा शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रजा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रजा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रजा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रजा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रजा या शब्दासाठी लोक, रयत, जनता हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of praja in Marathi are lok, rayat, janata

शब्द समानार्थी
प्रजा लोक, रयत, जनता
praja lok, rayat, janata

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रजा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रजा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in praja samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment