प्रकाश समानार्थी शब्द मराठी | prakash samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of prakash (प्रकाश). प्रकाश समानार्थी शब्द मराठी. प्रकाश या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of prakash in Marathi.

प्रकाश शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रकाश या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रकाश या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रकाश या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रकाश चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रकाश या शब्दासाठी उजेड, तेज हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of prakash in Marathi are ujed, tej

शब्द समानार्थी
प्रकाश उजेड, तेज
prakash ujed, tej

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रकाश या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रकाश या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in prakash samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment