प्रपंच समानार्थी शब्द मराठी | prapanch samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of prapanch (प्रपंच). प्रपंच समानार्थी शब्द मराठी. प्रपंच या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of prapanch in Marathi.

प्रपंच शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रपंच या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रपंच या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रपंच या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रपंच चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रपंच या शब्दासाठी संसार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of prapanch in Marathi are sansar

शब्द समानार्थी
प्रपंच संसार
prapanch sansar

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रपंच या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रपंच या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in prapanch samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment