प्रताप समानार्थी शब्द मराठी | pratap samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pratap (प्रताप). प्रताप समानार्थी शब्द मराठी. प्रताप या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pratap in Marathi.

प्रताप शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रताप या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रताप या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रताप या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रताप चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रताप या शब्दासाठी पराक्रम, शौर्य हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of pratap in Marathi are parakram, shaurya

शब्द समानार्थी
प्रताप पराक्रम, शौर्य
pratap parakram, shaurya

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रताप या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रताप या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pratap samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment