प्रात : काळ समानार्थी शब्द मराठी | pratkal samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pratkal (प्रात : काळ). प्रात : काळ समानार्थी शब्द मराठी. प्रात : काळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pratkal in Marathi.

प्रात : काळ शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रात : काळ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रात : काळ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रात : काळ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रात : काळ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रात : काळ या शब्दासाठी सकाळ, उषा, पहाट हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of pratkal in Marathi are sakal, usha, pahat

शब्द समानार्थी
प्रात : काळ सकाळ, उषा, पहाट
pratkal sakal, usha, pahat

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रात : काळ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रात : काळ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pratkal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment