सेनापती समानार्थी शब्द मराठी | senapati samanarthi shabd in Marathi

सेनापती समानार्थी शब्द मराठी | senapati samanarthi shabd in Marathi

  

Samanarthi Shabd of senapati (सेनापती). सेनापती समानार्थी शब्द मराठी. सेनापती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of senapati in Marathi.

सेनापती शब्दाचा समानार्थी शब्द

सेनापती या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सेनापती या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सेनापती या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सेनापती चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सेनापती या शब्दासाठी सेनानी, सेनानायक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of senapati in Marathi are senani, senanayak

शब्द समानार्थी
सेनापती सेनानी, सेनानायक
senapati senani, senanayak

मी आशा करतो की तुम्हाला सेनापती या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सेनापती या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in senapati samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment